top of page
Logo 2

Ultra-Ever Dry®

Ultra-Ever Dry er en superhydrofobisk coating som vil avvise de fleste vannbaserte og noen oljebaserte væsker. Ultra-Ever Dry skaper en overflatekjemi og tekstur med mønstre av geometriske former som har "topper" eller "høye punkter". Disse høye punktene frastøter vann, noen oljer og andre væsker som syrer og baser.

Ultra-Ever Dry gir den høyeste kontaktvinkelen vi til nå har tilgjengelig. Produktet er laget av silisiumdioksid (silikon) og aceton, noe som gjør at den herder fort og er enkel å applisere. Ultra-Ever Dry har lav konduktivitet (ledningsevne), som gjør den ideell for beskyttelse av elektronikk, kretskort og komponenter.

Reparasjon av kretskort

Vannskader på elektronikk og komponenter

Kortslutning

Når vann leder strøm kan det skape elektriske forbindelser som er utilsiktet. Dette forårsaker kortslutning, noe som fører til øyeblikkelig svikt i utstyret.

Korrosjon

Vann kan føre til at metallkomponenter korroderer, noe som kan forringe ytelsen og levetiden til elektriske kretsløp og tilkoblinger.

 

Komponentskader

Sensitive elektroniske komponenter, for eksempel integrerte kretsløp og transistorer, kan bli uopprettelig skadet når de blir utsatt for vann eller fukt. Denne skaden er kanskje ikke åpenbar umiddelbart, men kan føre til langsiktige pålitelighetsproblemer.

Redusert isolasjon

Vann kan bryte ned isolasjonsegenskapene til materialer som plast og gummi, som ofte brukes i elektronikk. Dette kan føre til redusert sikkerhet og økt risiko for elektriske støt, kortslutning eller korrosjon.

Forsinkelser og driftsstans

Når elektronikk blir våt må de ofte grundig tørkes og testes før de trygt kan brukes på nytt. Denne driftsstansen fører til tap av produktivitet.

Datatap

For elektroniske enheter som datamaskiner og datalagringsutstyr kan vannskader føre til store tap av data. Dette kan være spesielt kritisk for institusjoner, bedrifter og enkeltpersoner med verdifulle data.

 

Elektriske sikkerhetsfarer

Vanneksponering kan skape elektriske sikkerhetsfarer. Fuktig elektronisk utstyr kan utgjøre en risiko for elektrisk støt og brann, spesielt hvis det er drevet på eller i kontakt med ledende materialer.

 

Ugyldig garanti

Mange elektroniske enheter har garantier som utelukker vannskader. Dermed kan vanneksponering ugyldiggjøre garantier og føre til kostbare reparasjoner eller utskiftninger.

Feil

Vann kan føre til at elektroniske enheter oppfører seg uforutsigbart, noe som fører til funksjonsfeil og uberegnelig atferd.

Ultra-Ever Dry - isolerer mot vanninntrengning

Waterproofed electronic circuit boards and parts.

For å forhindre disse problemene er det viktig å ta forholdsregler for å beskytte elektronisk utstyr mot eksponering for vann. Dette inkluderer bruk av vanntette kabinetter, implementering av fuktbestandige materialer og å overholde riktig vedlikeholds- og lagringspraksis. I miljøer med høy risiko kan spesialiserte beskyttende tiltak som konformbelegg og superhydrofobe coatinger brukes for å dempe risikoen forbundet med vanneksponering.

Ultra-Ever Dry kan sprayes direkte på kretskort og elektriske komponenter, herder etter 30 - 60 sekunder og kan enkelt fjernes dersom det skulle oppstå behov for å bytte eller kontrollere komponenter. Coatingen gir en tydelig "off-white" overflate som gjør det lett å se hvorvidt det behandlede objektet er beskyttet eller ikke. Når Ultra-Ever Dry er ferdig herdet kan den eksponeres for vann, fukt, is og snø umiddelbart. Dette gjør coatingen ideell for bruk på små overflater som droner, laptop og mobiltelefoner i tillegg til rask applisering under operasjoner i all slags vær.

Hva gjelder henvendelsen?

Hvordan påføres Ultra-Ever Dry?

Ultra-Ever Dry kan sprøytes på med en rekke luftdrevne sprøyter eller håndsprayløsninger. NanoTech Solutions Norway tilbyr Ultra-Mini Sprayer og Ultra-Power Sprayer, men andre sprøyter kan også brukes til spesifikke applikasjoner.

MERKNAD: For at Ultra-Ever Dry skal fungere optimalt er det påkrevd med en Primer før man appliserer Top CoatUnntak ved bruk på elektronikk, kretskort o.l.

Spray_01
Earlex_01
HVLP_01.
Preval Spray_01

Teknologien - Ofte stilte spørsmål

Hvordan fungerer Ultra-Ever Dry?
Bunndekket binder seg til de fleste materialer og fungerer som en primer. Det gir et konsistent materiale for Top Coat å binde seg til, mens det samhandler med Top Coat for å skape en fin strukturert geometri. Denne overflaten består av mønstre med geometriske former og milliarder av interstitielle mellomrom.

 

Det er “høye punkter” i overflaten som bidrar til å skape en lav overflateenergi, noe som får dråper vann til å berøre en veldig liten prosentandel av belegget. Dråpen som ikke berører disse "høydepunktene" holdes sammen av inter-molekylære sammen-hengende krefter i vannmolekylene. Det er kombinasjonen av disse elementene som gir Ultra-Ever Dry superhydrofob og oleofobe effekt.

Hva betyr begrepene "superhydrofob" og "oleofob"?
En super hydrofob overflatebeskyttelse skaper en fast/flytende kontaktvinkel på >150 grader. Velkjente vannavvisende stoffer har en kontaktvinkel på nærmere 110 grader og er bare hydrofobe. En superhydrofob kontaktvinkel muliggjør selvrensende egenskaper.

 

"Oleofobisitet" refererer til evnen til å frastøte noen oljebaserte væsker (som har verdier for overflatespenning mindre enn for vann). 

 

For mange oljer er det nødvendig å teste for å bestemme om den spesifikke oljen eller oljegraden vil bli frastøtt av et super hydrofobt materiale som Ultra-Ever Dry og Hirec.

contact angel

90º

110º

160º - 170º

Voks

Teflon

Ultra-Ever Dry

Hvor mange kvadratmeter kan èn liter Ultra-Ever Dry dekke?
6 kvadratmeter (66 kvadrat fot) med en tørr filmtykkelse på ca. 13 mikrometer.

Hvor lang herdetid for Ultra-Ever Dry?
Primer: 30-60 minutter herdetid før påføring av toppstrøk. En varmepistol kan brukes på lav innstilling for å redusere tørketiden.


Toppstrøk: Belegget blir superhydrofobt innen 30-60 sekunder etter påføring (avhengig av temperatur). Tillat 2 timer ekstra tørketid for optimale resultater.

Hva er holdbarheten til Ultra-Ever Dry og hvilken temperatur skal den oppbevares ved?
Normalt vil produktets holdbarhet være 4 (fire) år når det lagres mellom 4°C og 40°C (40°F og 115°F) i lukket original emballasje.

Påvirker ultrafiolett lys (UV) Ultra-Ever Dry?
Ultra-Ever Dry påvirkes av UV, levetiden reduseres.

Hvor kjemisk motstandsdyktig er Ultra-Ever Dry?
Som med de fleste materialer og belegg, vil dette avhenge av kjemikalet. Generelt er den motstandsdyktig mot et bredt spekter, inkludert mange vannbaserte syrer og baser. Den kan også være kompatibel med oljebaserte væsker, siden disse stoffene har varierende overflatespenningsverdier. 

Væsker med lave verdier av overflatespenning er ikke kompatible med Ultra-Ever Dry. Testing kan være nødvendig for å sikre kompatibilitet. Ultra-Ever Dry overflatebeskyttelse vil ikke frastøte organiske løsningsmidler inkludert: aceton, xylen, t-butylacetat, nafta, MEK, osv.

Hvor lenge varer Ultra-Ever Dry?
Ultra-Ever Dry brytes ned dersom den blir utsatt for miljøforhold som UV. Belegget har en holdbarhet på omtrent ett år ved utendørs bruk før re-behandling av Top Coat vil være nødvendig. Når det brukes innendørs eller er tildekket utendørs, vil belegget vare i over ett år.

 

Hvis Top Coat har blitt redusert på grunn av miljøforhold, må du påføre Top Coat på nytt for å gjenvinne de superhydrofobe egenskapene (forutsatt at underlaget fremdeles er til stede). Ultra-Ever Dry coatingen tåler ikke mekanisk slitasje.

Hva er temperaturområdet for Ultra-Ever Dry?
Arbeidstemperaturområdet for en belagt overflate er fra -34°C til 149°C (-30°F til 300°F) når den er påført. Vi vil anbefale ytterligere tester for applikasjoner som vil bli utsatt for temperaturer over 149 ° C (300°F). Belegget bør påføres ved temperaturer mellom 10°C og 32°C (50°F og 90°F).

 

Hvilke materialer vil Ultra-Ever Dry binde seg til?
Vær oppmerksom på at coatingen har en disig, gjennomsiktig, hvit utseende. Nesten hvilket som helst materiale er kompatible for påføring: stål, aluminium, andre metaller, plast, lær, stoff, tre, betong, osv.

Belegget kan påføres og vil binde seg til de fleste glatte overflater. Klargjøring av en allerede rengjort overflate ved pussing av overflaten med 320-800 sandpapir, vil forbedre vedheft-evnen. Ultra-Ever Dry anbefales ikke til bruk på akryl på grunn av det høyt innhold av løsemidler (aceton).

Hvor slitesterk er Ultra-Ever Dry?
Ultra-Ever Dry overflatebeskyttelse registrerer et resultat på 30 sykluser med et CS-10 hjul og 1000g belastning på "Taber Abraser" før dråper ikke lenger ruller av belegget i en vinkel på 5 grader. Belegget kan fortsatt være superhydrofobt på dette punktet, men dråper kan "klamre" eller klebe seg til det slitte området, og kan ikke rulle av før substratet er vippet i større grad.

Hvis slitasje er et problem, anbefales testing. Hvis belegget fjernes på grunn av gjentatt eller alvorlig slitasje, kan det påføres på nytt. Kraftig mekanisk slitasje vil slite ned coatingen. Dersom det er behov for en coating som tåler mekanisk slitasje, anbefales Hirec eller Gentoo.

Vil belegget fortsatt fungere hvis toppstrøk i stor grad fjernes på grunn av slitasje?
Kanskje, men i de fleste tilfeller nei. I mange situasjoner kan materialets superhydrofobe natur bli redusert, men det gjenværende toppbelegget og bunnbelegget gir fremdeles funksjonaliteten og vil hindre at det belagte materialet blir vått, isete eller korroderer. Dette er applikasjonsavhengig.

Hvilken farge har Ultra-Ever Dry?
Standardproduktet er en disig, gjennomsiktig hvit. Vi har ikke en gjennomsiktig formel for øyeblikket. Egendefinerte farger er heller ikke tilgjengelige for øyeblikket. Det anbefales å prøve belegget på et lite område først hvis fargen er viktig.

Hvilke kjente kjemikalier er inkompatible med Ultra-Ever Dry?
Såper og vaskemidler vil føre til at overflaten på belegget “våtes ut”. Når disse kjemikaliene er fjernet (ved bruk av lavtrykkvann), vil den superhydrofobe effekten vanligvis komme tilbake. Alkoholer og løsemidler løsner/fjerner belegget.

Hvor godt tåler Ultra-Ever Dry syrer/baser?
Syrer og baser er vanligvis ikke et problem. Testingen er gjennomført med svovelsyre, saltsyre og fosforsyre med utmerkede resultater. Vi har også sett gode resultater hvor coatingen frastøter sterke kaustiske- og blekemiddel-løsninger.

bottom of page