top of page
Gentoo-logo

Gentoo

Gentoo er neste generasjon beskyttelse hvor coating må være slitesterk og resistent mot kjemikalier. Enkle å påføre og rengjøre, samt at den tåler selv de tøffeste miljøene. Med sin kombinasjon av ekstreme slitestyrke, høy ytelse, lav glidevinkel og fleksibilitet - utmerker Gentoo seg hvor andre coatinger har kommet til kort.

 

Gentoo er et gjennomsiktig belegg som ikke bare frastøter vann og de fleste oljer, men også syrer og baser har liten/ingen effekt på Gentoo Coating. Dette gjør den velegnet som beskyttelse mot korrosjon, for økt slitestyrke og som effektiv barriere mot kjemiske påkjenninger.

Hva er Gentoo?

Galvanisk korrosjon oppstår når to eller flere ulike metaller får kontakt under vann. Når dette skjer blir et av metallene anoden, og korroderer raskere enn det hele ville gjort av seg selv, mens den andre blir katoden og korroderer langsommere enn den ville gjort av seg selv.

 

Dette skjer selv om begge metallene ikke ville korrodert naturlig. Galvanisk korrosjon er en av de vanligste formene for korrosjon så vel som en av de mest destruktive.

For å motvirke effekten av korrosjon (galvanisk eller på annen måte) har NanoTech Solutions Norway en sol-gel-teknologi kalt Gentoo - som revolusjonerer korrosjonskontroll og beskyttelse. Gentoo er et slitesterkt, gjennomsiktig, hydrofobt belegg som fungerer som en tynn avstøtende barriere, noe som gir en enestående korrosjons-beskyttelse.

Gentoo er svært tynt, ekstremt hardt (9H), samtidig som det er fleksibelt (!).

Den hydrofobe overflatebehandlingen består av en gjennomsiktig, hybrid organisk-uorganisk matrise basert på silanmodifisert polymerkjemi.

 

Overflatebehandlingen kombinerer fleksibiliteten, slagmotstanden, holdbarheten, slitestyrken, korrosjonsbeskyttelsen og UV-motstanden til kommersielt enkeltstående løsninger, kombinert med lav overflateenergi for forbedret hydrofobisitet.

Det tynne coatingsystemet kan påføres malte-, ubehandlede-, metalliske- og polymeroverflater ved hjelp av vanlige applikasjonsteknikker som strømningsbelegg, kost eller spray.

 

Den høye optiske gjennomsiktigheten til coatingen endrer ikke utseendet på det behandlede objektet, men styrker vannavvisende egenskaper, korrosjonsbestandighet, mekanisk slitasje og støt-resistens. I tillegg hemmes saltakkumulering og objektet motstår forvitring.

Hva gjelder henvendelsen?

Forberedelser av coating og data

Gentoo er et enkelt, gjennomsiktig coatingsystem som selv organiserer fluorgrupper på overflaten. Fluor-funksjonaliteten er kovalent bundet inn i belegget og gir langsiktige vannavvisende egenskaper. På grunn av den lave konsentrasjonen av fluorgrupper som er nødvendige for å gi hydrofobisitet, påvirker de ikke vedheft til substratet. 

Silan-funksjonen i dette hybridbelegget gir en mekanisme for kovalent bindingsdannelse mellom Gentoo og overflatesubstratet, noe som resulterer i overlegen vedheft til metalliske, behandlede og malte overflater.

 

Den organiske delen av Gentoo gir fleksibilitet og holdbarhet til coatingen. Disse funksjonene kombineres for å produsere et svært slitesterkt belegg med utmerket vannavvisende egenskaper. Sentrale attributter for hydrofob polymer/uorganisk hybrid overflatebehandling er vist i tabell 1.

Tabell 1

Viktige egenskaper for Gentoo

 

Hydrofobisitet og avrenning

Korrosjonsbeskyttelse

Fleksibilitet og slitestyrke

Tykkelse og vekt

Vedheft

Miljømessig holdbarhet

> 110° kontaktvinkel og <5° avrenningsvinkel.

Utmerkede vannavstøtende egenskaper.

Reduserer korrosjon og forlenger levetiden til

metallkomponenter.

Viser utmerket fleksibilitet via en tøff krysskoblet polymermatrise og slitestyrke.

Overflatebehandlingen er ekstremt tynn (~5 μm)

og lett.

Robust vedheft til metalliske (aluminium, stål, osv.) substrater, glass, polymer (akryl, polykarbonat) og maling (polyuretan, lateks, akryl).

Utmerket motstand mot nedbrytning som følge av saltspray og UV-eksponering.

Påføring

Påføres i et enkelt strøk ved hjelp av spray-, strømnings- eller børstemetoder med minimal overflateforberedelse.

Materialegenskaper

 

Stabilitet for lagring

Hydrofobisitet

Fleksibilitet

Varmebestandighet

Strippabilitet

Slitasje

Vedheft

Våt teip maling (vedheft)

FOD- eller flisemotstand

Værbestandighet

Vannmotstand

Kjemisk motstand

Testmetode

 

ASTM D1200

MIL-PRF-32239, 85285;

Måling

ASTM

ASTM D2244, D522,

MIL-PRF-32239

MIL-PRF-32239 med 

Cee Bee A-235

ASTM D1044, D2486

ASTM D3359

ASTM G154 syklus 2 QUV-B,

D4329

MIL-PRF-23377K

MIL-PRF-32239,

drivstoff JP-8

Krav

 

Minimum 4 timer

6-12 åneder, 1,67 - 46,1°C;

37,8, 25, 4,4°C @ 3mnd. ea.

Kontaktvinkel 105 + 3°;

Avrenning 10 + 2°

Ingen sprekker

ΔE<1.0, ingen sprekker etter

1 t ved 121,2°C

Fjerning

5B på 6H herdet eller

mekanisk slipt og fullstendig

herdet maling

Identisk eller bedre enn

kontroll

1000 timer med Dgloss <20,

DE <1,0

Ingen effekt

Ingen/minimal effekt,

bedre enn kontroll

Resultat

 

PASS; 6 timer ved 23,9°C

PASS; 12 måneder

PASS

PASS; 1/4" mandrel; sprekker

på 1/8" med maling, men ingen sprekker på Gentoo

PASS; Ingen endring CA/WS, glans eller DE

PASS; Cee Bee A-235 stripper

Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

Δ Gjennomsiktighet <5%

Δ Dis <3%

(per 150 sykluser)

HSS Felles testprotokoll,

ASTM D3359

5B ved RT, 49°C ved 96 timer

og 65°C ved 168 timer

ASTM D3170,

korrosjonsevaluering TBD

Brukstid (etter blanding)

Gentoo egenskaper

Holdbarhet

Fysiske egenskaper

Væskemotstand

 

I forbindelse med disse tabellene har Gentoo blitt påført av strømning, spray eller dip-metode på følgende underlag; Glass, polykarbonat, akryl, silikon, Nitronic® 50 rustfritt stål, aluminium-legeringer, anodisert 7075-T6 aluminium, Alodine® og 316 rustfritt stål.

 

Behandlede substrater ble luftherdet ved romtemperatur (~20°C) eller herdet ved 90°C i 15-60 minutter, avhengig av brukskravene. Beleggtykkelse ble målt til 4-6 μm avhengig av substrat og applikasjonsmetode. Tre prøver ble brukt til hver test og resultatene ble gjennomsnittet av testene.

Hydrofobisitet og transparens

Gentoos hydrofobiske egenskaper og lysoverføringsegenskaper når de påføres glass-substrater, er vist i tabell 2. Behandlingen viser kontaktvinkler på >110° og en gjennomsnittlig avrenningsvinkel på 3-11°, avhengig av vanndråpestørrelse. Gentoo påvirker ikke gjennomsiktigheten av substratet.

Tabell 2

Hydrofobisitet og gjennomsiktighet av belegg

 

Kontaktvinkel

Avrenningsvinkel (120 μL dråpe)

50°

40°

30°

93,9 %

112°

94,1 %

Avrenningsvinkel (50 μL dråpe)

Gjennomsiktighet (%)

Glass-substrat

Glass-substrat med Gentoo

 

Test metode

 

Kjemisk motstand

Gentoo ble også vurdert for væskemotstand når den påføres epoksyprimer med polyuretan lakk, Zn-Ni belagte 4130 stålpaneler i væske-nedsenkningstest og "High-strength Steel Joint Test Protocol". For væske-nedsenkningstesten ble behandlede paneler herdet og oppbevart i en eksikator (tørker) i minst 16 timer. Panelene ble veiet før nedsenkning i følgende løsemidler i 7 dager ved 37,8°C: Anti-ising væske (for fly - SAE AMS 1424), rengjøringsmiddel (avfettingsmiddel) for luftfartsutstyr (MIL-PRF-87937) og PR-3500 epoksymalings-fjerner. Resultatet vises i tabell 3.

Glass-substrat

121 ±3 °C (250 ±5 °F)

66 ±3 °C (150 ±5 °F)

Romtemperatur

24 timer

24 timer

7 dager

Tabell 3

MIL-PRF-85285D - Test væsker og forhold

 
 

Smørolje (i samsvar med

MIL-L-23699)

Hydraulikkvæske (i samsvar med

MIL-PRF-83282)

JP-8 drivstoff (i samsvar med

MIL-DTL-5624

Væske temperatur

Nedsenkningsvæske

 

Tid for nedsenkning

 

Gentoo viste ingen blemmer eller beleggfeil og opprettholdt hydrofob ytelse etter nedsenkning i anti-isingsvæske, rengjøringsmiddel (avfettingsmiddel), smøreolje, hydraulisk væske og JP-8 drivstoff. 

 

Gentoo ble fjernet ved hjelp av PR-3500 epoksymaling-fjerner, som planlagt. Kommersielt tilgjengelig superhydrofobe coatinger ble også vurdert, og de beleggene mistet all superhydrofob og hydrofob ytelse etter nedsenkning i alle væsker, og ble helt fjernet når det ble nedsenket i de fleste væsker, med unntak av anti-isingsvæsker. 

Mer informasjon om Gentoo

Gentoo gir betydelig ekstra i forhold til andre konkurrerende coatinger med hydrofob effekt. Spesielt når de evalueres med standardiserte akselererte korrosjonstestmetoder og kjemisk resistens. Last ned rapportene ved hjelp av linkene under (eng).

bottom of page