top of page

Infrastruktur

Infrastruktur spiller en viktig rolle i vårt moderne samfunn, inkludert broer, kraftledninger og nettverk. Imidlertid er disse viktige komponentene sårbare for naturens krefter. Korrosjon, snø, is og bruk fører gradvis til forringelse, noe som krever konstant vedlikehold og reparasjon.

 

Det er avgjørende å erkjenne gjensidig avhengighet mellom statiske strukturer og dynamiske transportnettverk. Ved å ivareta og beskytte disse elementene fra naturkrefter, sørger vi ikke bare for deres sikkerhet og lang levetid, men også opprettholder vitaliteten til de essensielle elementene som binder samfunnet vårt sammen.

By om natten

Høyspentledninger

Høyspentledninger møter unike utfordringer når det gjelder vedlikehold og tilhørende kostnader. Disse utfordringene oppstår fra den naturlige kompleksiteten ved å håndtere og transportere store mengder strøm fra ett punkt til ett annet. Den kritiske rollen disse ledningen spiller for å overføre strøm over lange avstander er avgjørende for samfunn, liv og helse.

Vedlikehold

Regelmessige inspeksjoner og forebyggende vedlikehold blir avgjørende for å identifisere og løse potensielle problemer før de eskalerer. Omfanget og lokasjonen til disse kraftlinjene gir en ekstra dimensjon til problemene med vedlikehold, som gjerne krever spesialisert utstyr og godkjent personell.

Kostnader

Kostnadshensyn ved opprettholdelse av høyspentlinjer er betydelige. Utstyret som brukes til inspeksjoner og reparasjoner må oppfylle strenge sikkerhetsstandarder og kommer ofte med en høy prislapp. Å sikre påliteligheten til disse linjene krever dessuten en proaktiv tilnærming som kan innebære å implementere avansert teknologi for overvåking. Selv om disse teknologiene kan forbedre vedlikeholdseffektiviteten, bidrar de også til de samlede kostnadene for tilbydere og brukere.

Lokasjon

Tilgjengelighet og lokasjon spiller en stor rolle i områder hvor strøm transporteres over lange avstander, ofte i ugjestmilde omgivelser. Disse ledningene krysser ofte utfordrende terreng, fjell og elver. Vedlikeholds-team må kjempe med logistikken ved å nå disse stedene, noe som innebærer navigasjon i utfordrende landskap, ofte med helikoptre for luftinspeksjon og is-fjerning. Spesielt i våre nordlige områder bidrar dette sterkt til vedlikeholdskostnadene.

Å utvikle kostnadseffektive vedlikeholdsstrategier for kraftlinjer krever en balanse mellom forebyggende tiltak og reaktive responser. Implementering av prediktivt vedlikehold som blant annet hindrer isdannelse, samt bruk av dataanalyse- og overvåkningssystemer som for eksempel droner, kan bidra til å optimalisere vedlikeholdsplaner og redusere de totale kostnadene.

Vanlig praksis ved fjerning av is på høyspentlinjer

Kilde: Statnett

Power lines protection

Isdannelse og isolasjon

Ising på høyspennings kraftledninger er et betydelig problem. Når isen bygger seg opp på disse kablene, øker det vekten, noe som kan føre til strukturell skade og brudd. I tillegg endrer isdannelse de aerodynamiske egenskapene til kraftlinjene, noe som påvirker deres generelle ytelse. For å bekjempe dette problemet fremstår superhydrofobe belegg som Hirec, som en proaktiv løsning.

Hirec skaper en vannavvisende overflate på kraftlinjene og reduserer kontaktområdet mellom is og kablene. Dette hindrer dannelsen av is og reduserer risikoen forbundet med økt vekt, strukturell skade og endringer i aerodynamikk.

Isolasjonsproblemer på høyspenningslinjer oppstår ofte fra faktorer som fuktighet og miljøgifter. Når fuktighet trenger inn i anlegget, kan det gå på akkord med de isolerende egenskapene til materialene som omgir kraftlinjene. Dette kan resultere i jordingsproblemer og strukturelle skader. Coatinger som Gentoo, som har hydrofobe egenskaper, gir en dobbel fordel i å takle isolasjonsutfordringer.

Implementering av nanoteknologibaserte overflatebehandlinger for høyspent kraftledninger representerer en fremtidsrettet og bærekraftig strategi. Disse beleggene demper effektivt isolasjons- og isingsutfordringer samtidig som de forbedrer påliteligheten av kraftoverføringsinfrastruktur. Dette er spesielt kritisk i regioner med krevende værforhold.

Broer og kritisk infrastruktur

Broer og annen kritisk infrastruktur blir ofte utsatt for tøffe miljøforhold som kan føre til korrosjon og slitasje. Disse utfordringene kompromitterer den strukturelle integriteten og sikkerheten til disse viktige komponentene. Nanomaterialer i form av overflateteknisk behandling dukker opp som en innovativ løsning for å bekjempe korrosjon og øke motstands-dyktigheten mot mekanisk slitasje på utsatt infrastruktur.

Birmingham Canal

Korrosjon og slitasje

Korrosjon representerer et kontinuerlig problem for holdbarheten til broer og annen infrastruktur. Eksponering for miljøelementer som fuktighet, salt og miljøgifter, akselererer korrosjonsprosessen noe som fører til materialforringelse og strukturell skade. SAPOE og Gentoo skaper en beskyttende barriere mot korroderende innvirkning. Disse beleggene, sammensatt av blant annet nanopartikler, skaper et skjold som hemmer samspillet mellom infrastrukturens overflate og korrosive elementer. Hydrofobe belegg som Gentoo, avviser vann og reduserer kontakten mellom fuktighet og infrastruktur i tillegg til å minimerer risikoen for korrosjon. SAPOE er en pulverlakk med høy resistens mot kjemikaler og over 35 år holdbarhet.

Slitasje som følge av faktorer som tung trafikkbelastning, forurensing og hardt vær, kan føre til forverring av problemene knyttet til slitasje. PCS og Gentoo gir en varig og holdbar løsning som reduserer slitasje betydelig. De ultratynne lagene av nanopartikler i disse beleggene forbedrer motstanden til infrastrukturen mot fysisk kontakt, UV, menneskepåvirket adferd (hyppig bruk, graffiti, offentlige rom osv.) og generell mekanisk slitasje. På lik linje som ved korrosjon, bidrar hydrofobe belegg, med sine selv-rensende egenskaper, ytterligere til å redusere slitasje ved å forhindre akkumulering av skitt, smuss, kalk og forurensninger på de behandlede overflatene. PCS og Gentoo er allsidige produkter som kan påføres de aller fleste materialer med utmerket vedheft og holdbarhet.

Implementering av nanobaserte overflateløsninger på deler av infrastruktur, installasjoner og konstruksjoner som er særlig utsatt eller viktige for sikkerhet krever vurdering av de spesifikke miljøforholdene og materialene som er involvert. Forsknings- og utviklingsinnsats er avgjørende for å skreddersy løsninger som tåler de unike utfordringene disse strukturene står overfor.

Hydrofobe belegg, i tillegg til deres korrosjonsbestandige og slitasje-bestandige egenskaper, gir en ekstra fordel ved å gi en selvrensende overflate. Vannavvisende coatinger lar regnvann frakte bort skitt og forurensninger som resulterer i en betydelig renere overflate av det behandlede objektet, i lang tid.

Hvilket produkt?
Hvilket bruksområde?
bottom of page