top of page

SAPOE - saturated polyester

NTT AT (NTSN) har utviklet en termoplastisk pulverlakk som effektivt beskytter mot korrosjon over en svært lang periode. SAPOE inneholder ingen skadelige stoffer (VOC) og gir utmerket beskyttelse mot rust - selv under de hardeste forhold.

I tillegg til enestående anti-korrosjonsegenskaper, har SAPOE forbedret alkali motstand sammen-liknet med andre produkter. Forringelse ved UV stråling blir effektivt kontrollert, noe som gjør SAPOE i stand til å fungere like godt selv etter 35 år i hard klima.

 • Termoplastisk polyester pulverlakk

 • Utmerket antikorrosjon

 • Gjelder for væske-nedsenkningsmetode og oppvarmet elektrostatisk metode

 • Tykk film mulig for store og små strukturer

 • Direkte påføring på galvaniserte overflater

 • Utmerket antikorrosjonsytelse selv i tøffe miljøer

 • Varighet: Mer enn 35 år i utemiljø

 • Årlig reduksjon av filmtykkelse: 2 ± 0,5 μm

 • Sikkerhetsfaktor: 2

 • Reduksjon av strukturers LCC (livssykluskostnad)

 • Løsningsmiddelfri og ingen grunning (primer) nødvendig

Eksponering: 8 år

8 years exposure test_02

1

Herdeplast

Polyester Gy

2

Mettet

Polyester

3

SAPOE

5000

4

Poly-

ethylene

5

Herdeplast

Polyester W

6

Smeltet Zn

galvanisert

stål

7

Zn - Al

galvanisert

stål

Korrosjon og anti-korrosjon

Korrosjon er stort problem i mange bransjer, ikke minst for olje og gass -sektor, offshore og maritime selskap som har sitt virke, er lokalisert eller opererer i nærheten av sjø og vann. Siden det kan føre til strukturelle skader, utstyrssvikt, miljøfarer og betydelige økonomiske tap er korrosjon regnet som blant de største utfordringene vi møter.

Noen primære bekymringer angående korrosjon i disse bransjene

Utstyrs- og infrastrukturintegritet

Korrosjon kan kompromittere integriteten til utstyr, rørledninger, tanker og annen kritisk infrastruktur, noe som kan føre til lekkasjer, feil og ulykker.

Sikkerhetsrisiko

Korrosjon kan skape sikkerhetsfarer da svekkede strukturer og utstyr kan utgjøre en risiko for arbeidere, sivile og miljøet.

 

Miljøpåvirkning

Korrosjonsrelaterte hendelser kan føre til miljøforurensning som blant annet oljesøl, kjemikalieutslipp og grunnvanns-forurensning.

 

Nedetid og vedlikeholdskostnader

Hyppige inspeksjoner, reparasjoner og vedlikehold er nødvendig for å bekjempe korrosjon, noe som fører til nedetid og økte driftskostnader.

 

Utskifting av aktiva

Tidlig utskifting av utstyr på grunn av alvorlig korrosjon kan være en betydelig kostnad for bedrifter.

Kostnader knyttet korrosjon i maritime virksomheter og offshore

Reparasjoner og vedlikehold

Hyppige inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsaktiviteter for å bekjempe korrosjonsrelaterte skader.

Utskifting av eiendeler

Tidlig utskifting av korrodert utstyr, rørledninger og infrastruktur.

Miljøsanering

Kostnader knyttet til opprydding og avbøtende miljøskader forårsaket av korrosjonsrelaterte ulykker eller lekkasjer.

 

Sikkerhetstiltak

Utgifter knyttet til implementering av sikkerhetstiltak, opplæring og beredskapsplaner for å redusere korrosjonsrelaterte risikoer og ulykker.

Nedetid og tapt produksjon

Tap av inntekt på grunn av nedetid av utstyr, produksjonsstans og redusert produktivitet forårsaket av korrosjons-relaterte problemer.

Overholdelse av lover og forskrifter

Kostnader forbundet med bøter, rettslige handlinger og straffer for manglende overholdelse av miljø- og sikkerhetsforskrifter.

Omdømme og merkevareskade

Korrosjonsrelaterte hendelser kan skade et selskaps omdømme og potensielt resultere i redusert markedsverdi og kundetillit.

Close-up of corroded steel pipe, corrosion of steel, general corrosion, offshore petroleum

Ytelsesdiagram

Applikasjonsprosess for SAPOE anti korrosjon

Flow_Chart

Potensielle besparelser ved å bruke SAPOE

Forlenget levetid for utstyr

SAPOE forlenger levetiden til utstyr og infrastruktur betydelig, noe som reduserer hyppigheten av utskifting.

Reduserte vedlikeholdskostnader

Rutinemessig vedlikehold, inspeksjoner og reparasjoner er sjeldnere når en effektiv beskyttelse mot rust benyttes, noe som reduserer driftskostnadene.

Forbedret sikkerhet

SAPOE bidrar til å opprettholde den strukturelle integriteten til utstyret og reduserer sikkerhetsrisikoen. I tillegg kan  man potensielt unngå personskader, ulykker og juridiske følger.

Lavere miljøoppryddingskostnader

Forebygging av lekkasjer og søl gjennom korrosjonsforebygging kan spare bedrifter for betydelige kostnader forbundet med miljøsanering og represalier.

Økt produktivitet

Redusert nedetid for reparasjoner og vedlikehold betyr økt produksjon og driftseffektivitet.

Absorbsjon av vann

Water_absorbation_test

Kjemisk resistens

Chemical resistance_test

Akselerert vær test (fargeendring)

Accelerated_weather_resistance_test-color_difference
Hva gjelder henvendelsen?
bottom of page