top of page

SolarEX

Solenergimarkedet har vært vitne til bemerkelsesverdig vekst de siste årene, drevet av økende bevissthet om miljømessig bærekraft og behovet for å gå over til renere energikilder. Ettersom verden forsøker å redusere avhengigheten av fossilt brensel, har solenergi dukket opp som en nøkkelaktør i det fornybare energimarkedet.

 

Imidlertid står industrien fortsatt overfor visse begrensninger, samtidig som den tilbyr gode framtidsutsikter. En banebrytende utvikling med betydelig potensial for solenergisektoren er påføring av nanoteknologibaserte belegg på solcellepaneler. SolarEX er en avansert nanocoating som benytter seg av nanomaterialer og har unike egenskaper som kan møte noen av bransjens mest presserende utfordringer.

De unike egenskapene til SolarEX inkluderer selvrensende evner og motstand mot korrosjon, noe som gjør at panelene kan opprettholde optimal ytelse selv under tøffe forhold. Nanobelegget reduserer også de generelle vedlikeholds- og rengjøringsintervallene, noe som fører til kostnadsbesparelser og økt driftssikkerhet for eiere av solenergisystemer.

 

Med potensialet til å redusere eksisterende utfordringer og forbedre effektiviteten og holdbarheten til solcellepaneler, representerer SolarEX et spennende fremskritt i solenergiindustrien. Ved å utnytte kraften til nanoteknologi baner SolarEX vei for en mer bærekraftig og effektiv fremtid innen solenergiproduksjon.

Solcellepaneler

SolarEX solcelle coating - for en lysere morgendag

Når markedet for solenergi utvikler seg, presenterer integrasjonen av nanoteknologibaserte coatinger en lovende mulighet for å overvinne dagens begrensninger og frigjøre hele potensialet for solenergi. Med pågående fremskritt innen materialvitenskap og et økende engasjement for fornybar energi, har fremtiden spennende utsikter for et renere og mer bærekraftig energi-alternativ.

Dagens begrensninger

Mens solenergi-teknologi har avansert betydelig, hindrer flere utfordringer fortsatt den utbredte integrasjonen. En primærbegrensning er effektiviteten til solcellepaneler som sliter med å konvertere sollys til strøm på en kostnadseffektiv måte. Årsaken er at tradisjonelle solcellepanel utnytter potensialet i solenergi svært dårlig. Med et utbytte på 14-19% for konvensjonelle celler, har vi et godt stykke igjen før høy-effektive solceller er tilgjengelig.  Rekorden er riktignok 47.1% (National Renewable Energy Laboratory - 2019), men denne løsningen ligger et godt stykke frem i tid. I tillegg er kostnadene for å produsere, installere og vedlikeholde solcellepaneler relativt høye, noe som hindrer deres tilgjengelighet for utbredt implementering. Energilagring og inter-mitterende kraftproduksjon utgjør også utfordringer, ettersom solen ikke alltid skinner og eksisterende batteriteknologi har begrensninger.

Potensial i fremtiden

Fremtiden til solenergi-markedet er lovende, med pågående forskning og utvikling som tar sikte på å overvinne dagens begrensninger. Innovasjon innen materialer, energilagringsløsninger og smarte teknologier for netteier, forventes å øke effektiviteten og påliteligheten til solenergi-systemer. Når myndigheter og næringer investerer i infrastruktur for fornybar energi, forventes kostnadene for solteknologi å avta, noe som gjør den mer konkurransedyktig med tradisjonelle energikilder.

One month after application of SolarEX

To solcellepanel behandlet med SolarEX (merket med X) i Midtøsten

Redusert vedlikehold og øket effekt

Økt effektivitet
SolarEX forbedrer de lysabsorberende egenskapene til solcellepaneler, noe som gir økt fotonfangst og konvertering til strøm. Dette fører til høyere generell effektivitet i energiproduksjonen. I tørre klima er sand et større problem enn regn og snø. Med SolarEX har vi dokumentert effektøkning på minimum 2% i disse områdene. Ved bruk av SolarEX i Europa, nærmere bestemt Nord Europa, oppnås hele 10% økt effektivitet.

Selvrensende egenskaper
SolarEX nanocoating gir selvrensende egenskaper og redusere virkningen av støv, skitt og miljøgifter på solcellepaneler. Dette sikrer optimal lysabsorpsjon og minimerer behovet for manuell rengjøring og senker dermed vedlikeholdskostnadene.

 

Forbedret holdbarhet
Behandling med SolarEX forbedrer også holdbarheten og motstands-kraften til solcellepaneler mot tøffe værforhold, UV-stråling og slitasje. Dermed forlenges også levetiden til panelene og redusere behovet for utskiftninger, reparasjoner og potensielt driftsstans.

 

Forbedret energilagring
I tillegg til SolarEX vil nanomaterialer spille en rolle i å fremme energi-lagringsløsninger og adressere solkrafts nåværende begrensninger. Nanoteknologibaserte materialer kan bidra til utvikling av mer effektive og kostnadsbesparende energilagringssystemer, noe som sikrer en jevn og pålitelig strømforsyning.

SolarEX

Høykvalitets SiO₂ - PV Panel Coating

Norge

NanoTech Solutions Norway AS

NanoTech Solutions
Protection for solar cells

SiO₂ - SolarEX coating

Silisiumdioksid, ofte kjent som SiO₂, er et allsidig og essensielt materiale i forskjellige bransjer, særlig innen nanocoatinger. SiO₂ er en forbindelse sammensatt av silisium og oksygen atomer, og den eksisterer i flere former, inkludert kvarts, sand og glass. Når den er konstruert på nanonivå, viser silisiumdioksid unike egenskaper som gjør det svært fordelaktig for applikasjoner.

Silisiumbaserte nanocoatinger er tynne lag med materialer konstruert på nanonivå som gir overflater forbedrede egenskaper. SiO₂, ofte referert til som silikat-nanopartikler, har blitt populære i formuleringen av nano-coatinger på grunn av deres mange fordeler.

Inkorporering av silisiumdioksid i nanocoatinger gir en rekke fordeler, inkludert økt hardhet, slitestyrke, hydrofobe og oleofobe egenskaper, kjemisk resistens og UV-beskyttelse. Disse egenskapene gjør SolarEX uvurderlige for en bred rekke applikasjoner, fra bil- og romfartsindustri til solcellepanel og arkitektoniske overflater.

 

Når teknologien fortsetter å avansere, vil sannsynligvis allsidigheten og effektiviteten til SiO₂ i nanocoatinger bidra til ytterligere nyvinninger innen overflatebeskyttelse og funksjonelle belegg.

Hva gjelder henvendelsen?
bottom of page